Accueil > S tmazight > Tinfusin > Tixudas n Inisi > Bamh’emmed (Insi) d unegmar
Bamh'emmed (Insi) d unegmar
s tmazight n’Ayt Merghad
mercredi 28 juillet 2004
par Masin

Illa yizem ar ittawegh g tagant, imik inegh-t irifi, d uzal irgha. Ar d-ittazzai yaf-d yan umda yetkaren s waman. Netta ur ixemmim, mud nnes aman, ind’ew, ddun-as (kecmen-as) id’arren g talaxt (tallaght) ar admer (idmaren). Ar issa, ar issa allig ibzegf(yuff), ig ad d-iffegh ttemren (ttwatt’fen)-as-nn id’arren g walud’.

Yusa-d (yucka-d) yan unegmar iran ad itkur tayedditt nnes g umda-nnagh, yaf-nn izem ittemra (irtem). Inna-yas yizem : Ay argaz ighudan ! kkes-i-nn g tmara-ya !

Inna-yas unegmar : idd a k-id-kksegh tetced-i ! ? Adghar nnek ayennagh ! Ggawer diges !

Iggall-as yizem ur t-ittetca (icetta). Yagh-nn urgaz, ar t-id-inezzegh g ucebbud’ (temghilt) allig t-id-issufegh i walud’. Munen ar tteddun g ubrid ; Yaghui yizem inna-yas : Ahya ! Diddagh g da yi-d-tnezzghed tessenghid-i acebbud’ ! Dghi, walu ghas a k-tcegh !

Inna-yas urgaz : Aha ya wa ! tettud tagallit i-teggullid ? Nekkin, taghufi ag k-id-ssafghegh ! Day, nekk ayed izeglen !

Inna-yas yizem : Tamessumant ak-tteggagh, a nezrey ghef krad’ n inigan (inagan), ad asen-inigh : Mayed awen-d-yaghen g ufgan-a ? Ayenna nnan neg-t.

Zrin ghef iyyis awessar, seqsan-t, inna-yasen : Afgan ur degs ghas takendawt ! Ar i-yesmerrat allig wessiregh iger-issi, day, ghezz-t !

Uwd’en-nn iydi aderghal, inna-yas awd netta imkinna yasen-inna iyyis. Ddan, afen-nn Bamhemmed, inna-yasen : Ur da tt-ferrugh ar adghar g ttuga (ttwassker) !

Gan-as s tenbat, aghulen ar adghar nna g nn-yufa wnegmar izem. Inna-yas yinnsi i yizem : Ales-as imkilligh tgid g tizwuri (tamezwarut) !

Yasi-tt-d yizem s trewla, ind’ew s amda, ddun-as id’arren g talaxt ar admer. Inna-yas Bamhemmed i yizem : Iwa, kkes-d ighefnnek !

Inna-yas yizem : Ur ghiyegh ! Ur zd’aregh !

Inna-yas : Ur k-id-inezzegh unegmar ula yessengha-yak Acebbud’ nnek ula tetcid-t. Ddun zrin-t-inn g walud’.

Imd’erra-d (Yad’u-d) urgaz s Bamh’emmed, inna-yas : Anegmar ayed gigh ! Yuwi-k-id wakud ay innsi i ymensi-nu !

Inna-yas : Ahya ! Tettud y ad idd(izd) nekkin ayed ak-d-iruran tudert ? Dghik (Ghila) ayed k-id-kksegh i yizem ad ur k-itc !

Inna-yas urgaz : Walu ! A k-awigh i warraw-inu ! A k-awigh i warraw-inu !

Inna-yas yinnsi : Matta llan ghurek warraw !

Inna-yas unegmar : Ih ! Ghuri sin wazzanen d tmettut !

Inna-yas yinnsi : Awd (ula) nekkin, sin icicawen ayed ghuri nitni d tinnsit. Dghi, dduyagh ad agh-nn akw tawid, ula magheften-zrigh ad gen igujilen (igigilen) !

Yuwi-t yinnsi s axbu (aqwji) (ifri) n y an bexxu (murran) g ifaghriwen, inna-yas i wergaz : Ig ak-nnigh amez tgerd-d agewwai nnek ad ur ak-nbuccden !

Yagh-ak-nn yinnsi ghefuyennagh n ifîgher ar t-itteqqes s tsennanin (texialin) unes allig t-issergha, ar iskukkuy, inna-yas-d i wnegmar : Han amezwam yedda-nn ! Amez ! Tt’ef !

Netta yegra-nn ifassen ad yamez ayenna mi yghal idd acicaw n yinnsi iwet-t ifîgher-nnagh isgher-t g udghar.

Inna-yas Bamhemmed : Unna (Walli) yettettun aaliz aya ayed as-igan (yusan) !


Résumé du conte en français

P.-S.

Ad’ris-a ittwakkes seg :
“Contes Berbères”, recueillis par Ag Wawelkaz, Volubilis, Bruxelles, 2004.

Rejoignez nous