Accueil > S tmazight > Tinfusin > Tamacahut n Fer’t’as
Tamacahut n Fer't'as
lundi 9 août 2004
par Masin

LLan sin d atmaten, yiwen yesâa aqcic, wayd’ ur yesâi ara. Win yesâan aqcic yemmut. Yedjja-yas-d aâejmi yakw d tmegh’elt.

Aqcic nni, ism-is Fer’t’as. Ar ikess weqcic nni izgaren n âemmi-s yakw d uâejmi nni ines. Mi yebbwed’ gher lexla, aâejmi a t-yawi ad yetch ; izgarn nni n âemmi-s a ten-yawi gher lKuri.

Ass nni, d’eâfen yezgaren n âemmi-s ; aâejmi nni ines yer’wa. Yenna-yas âemmi-s :
- A Fer’t’as, ayn akka ? Azekka, d nekk ara yeksen.
Yughal akenni yebbwed’ gher lexla, aâejmi yebbwed’ s anda ytett leh’cic ; izgaren r’uh’en gher lkuri. Yenna-yas : Yah ! Wamma akka i yi-txeddmed’ !

Yughal yessams-as akal azeggwagh i wâejmi. Ir’uh’-ed âemmi-s s axxam, yenna-yas :
- A Fer’t’as, aâejmi inek ir’uh’ !
Fer’t’as yeddm-ed tamegh’elt n baba-s, r’uh’n ad d-nadin. Akkn i ywala âemmi-s aâejmi nni, yenna-yas :
- Ah a Fer’t’as, hayt yilef !
Fer’t’as yeddem tamegh’elt, yengha-t. Akkenni yebbwed’, yufa d aâejmi nni ines i yemmuten. Yenna-yas :
- TKellexd’-iyi a âemmi.

Yughal yebbwi-d ah’edduf-ines ; yughal yedjja-t almi ifuh’, yenna-yas : A t-awigh a t-zzenzegh.
Akkn i t-yebbwi id’eggr-it. Ir’uh’ gher ssuq. Yughal yufa sin ; yiwen la yh’esseb idrimn i wayed’. Yughal Fer’t’as yesâa âecr’a sur’di di ldjib-is : id’eggr’-iten gher win yesâan is’urdiyen deg ciwi-s. Yughal yettsughu di-ssuq, yenna-yas :
- Ahyaw, ay irgazen ! Wigi ukern-iyi ayla n baba !
R’uh’en-d yergazn nnan-as :
- Fket ayla-s n bab-is.
Nnan-asn i-yergazn nni :
- Ala ! Wigi nnegh.
Yenna-yasen Fer’t’as :
- Ma tufam xemsin n teryalin d âecr’a sur’di swa-swa, inu ; ma ulac, maççi inu.
Ughalen yergazn nni h’esben idrimn nni, ufan xemsin n teryalin d âecr’a s’urdi swa-swa. Nnan-asen :
- Fekt-as is’urdiyn-is bessif.
Fkan-as is’urdiyn I Fer’t’as. Ir’uh’-d gher âemmi-s yenna-yas :
- A Fer’t’as, ma zligh-ten, yezgarn-iw, ach’al a yi-d-awin ?
Yenna-yas Fer’t’as :
- Ma fuh’en mlih’ igwelman, a k-d-awin meyya teryalin.
Yughal yezla-ten. Yedjja ich’eddufn nni almi fuh’en mlih’ mlih’. Yenna-yas :
- Tura, a âemmi, awi-ten gher essuq ad nzen.
y ughal yebbwi-ten âemmi-s. Akken yebbwed’ gher essuq, yewt-it umekkas s tâekkazt, yenna-yas :
- Ayen d-tebbwid’ wigi ifuh’en ? Akkn ad tesfuh’ed’ yakw ssuq ?

R’uh’en-d wwten merr’a s tâewzin. Yughal ir’uh’-ed s axxam. Akken d-yebbwed’ s axxam, yenna-yasen :
- LLit-en tabburt.
Tenna-yas tmett’ut-is :
- Ma at’as i ten-tezzenzed’ ?
Yenna-yas :
- SSut-iyi-d ... ssut-iyi-d !
Yenna-yas Fer’t’as i-tmett’ut :
- SSut-as-d ... At’as is’urdiyn i d-yebbwi !

Akken d azekka nni ss’beh’, yenna-yas âemmi-s : Ad d’eggregh Fer’t’as gher lebh’er !...
YughaI yenna-yas âemmi-s :
- Elh’u, a Fer’t’as !

Yughal la lehh’un ; Fer’t’as yezwar âemmi-s : yufa-n
yiwen weqcic yeksa ulli at’as. Yughal la yettru Fer’t’as.
Yenna-yas weqcic nni :
- Aygher la tettrud’, a Fer’t’as ?
Yenna-yas Fer’t’as :
- Axat’er yenna-yi-d âemmi : Elh’, a k-d-agheghy at’aksi ass-a, ad trekbed’ deg-s ass-a. Nekkini ugadegh...
Yenna-yas weqcic nni :
- Eyya, ks-iyi, nekkini ad r’uh’egh degg bdil-ik.
Yenna-yas Fer’t’as :
- Ax aber’nus-iw : mi ara tawd’ed’ s iri n lebh’er’, qqim, exdem akka i wber’nus, ghumm udm-ik.
Yugha1 akken yebbwed’ umeksa nni gher yiri n lebh’er’, ighumm udm-is. Yughal, akken d-yebbwed’ âemmi-s, ighill d Fer’t’as : id’eggr-it gher lebh’er’.

Almi d tameddit, inehr’-ed lmal nni s axxam n âemmi-s, yin-as :
- Lli-yi-n tabburt !
Yenna-yas âemmi-s :
- Yughal-ed wemcum nni !
Akken d-yelli tabburt âemmi-s, yewhem, yenna-yas :
- Ansi i d-tebbwid’ lmal-agi ?
Yenna-yas :
- Si-lebh’er’ ! Limmr i yi td’eggred’ gher tlemmast tili a d-awigh timeqranin ...
Yenna-yas âemmi-s i Fer’t’as :
- A nr’uh’ azekka-, a tn-id-naw1 i merr’a.
Yenna-yas :
- Elh’u !

Akken d azekka nni ss’beh’, r’uh’en merr’a at wexxam. Bbwd’en gher lebh’er’. Yenna-yasen Fer’t’as :
- A âemmi, d’egger’ taqjunt, a d-tawi lmal ! (âlaxat’er’ ttett Fer’t’as).
Yeqqim d’eggr’en taqjunt nni a d-tawi lmal. Ur d-tughal ara. Yenna-yas âemmi-s :
- Ayn akka ur d-tuyal ara a Fer’t’as ?
Yenna-yas :
- Axat’er’ ttett lmal, ttess ayefki : d’egger’ tamett’ut-ik, akkn a d-r’uh’en.
Id’egger’ tamett’ut-is, ur d-tughal ara. Dgha yughal yenna-yas :
- A Fer’t’as, ayn akka ur d-tughal ara ?
Yenna-yas :
- Kemmel keççini !
Yenna-yas :
- Yah, wamma ad tkellxed’ fell-i ?
Dgha irewl-ed Fer’t’as, itebâ-it-id âemmi-s. Dgha yett’f-it, yeqqn-it di-lghaba n lewh’uc.

Akken yeqqim Fer’t’as, iwala yiwen wemghar ; dgha yeqqar-as :
- Lh’emdu lleh, a r’ebbi, sâigh arrac yelhan.
Yenna-yas wemghar enni :
- Ayn akka ? Yenna-yas Fer’t’as :
- Axat’er’ id’elli d amghar ; eqqnen-iyi dagi, ass-agi ughalegh d ilemz’i.
Yenna-yas wemghar nni :
- Eyya, ad ak-serrh’egh akkenni ad ughalegh s amkan-ik, ad ughalegh d ilemz’i.
Yenna-yas :
- Ala ! Ma ulac ad iyi-wwten warraw-iw !
Yenna-yas wemghar enni :
- QQn-iyi kan : ur k-kkatn ara.

Yughal Fertas yeqqn amghar nni degg mkan-is.
Dgha iruh’-ed, yebbwi-d aserdun enni yakk d yedrimen. Akken d-yebbwed’ s axxam, bd’an netta d âemmi-s nni. Mkul yiwen deg wexxam-is.

At-Yanni
(Retranscrit en 1954)
R. Kérénal
- S tefr’ansist / Traduction française

P.-S.

Tiré de :
J. M. Dallet, Contes kabyles inédits (Kabylie du Djurdjura), Troisième série, Fichier de Documentation Berbère, Fort-National, 1970.

Rejoignez nous