Accueil > S tmazight > Tullisin - Asnulfu > Tamacahut n Uqebbab
Tamacahut n Uqebbab
sghur Âumar’ Derwic
jeudi 29 avril 2004
par Taledya

Macahu, tellemcahu. Ad teghzif amm ugatu.

Herd’en-d yitsen inegmaren izem. Irwel, ikcem s yiwet tiz’gi. T’faren anaghiz-nnes ar t-ttnadan, ur t-ufin.

Izem, netta yekka inger isekwla allig nn-ibedda ghif yiwen uqebbab irez’z’an kra n iqwba, ar isskar tigejda.

Inna-yas yizem : "Tanemmirt-nnek, mek illa ma g i-tteffred ad ur i-nghin yitsen inegmaren, ha-ten-inn kkan-d d’ari !"
Irz’em uqebbab yiwen uclif, isekcem-t degs, irar-as tassast yaghul s twuri-nnes.

Imik, han inegmaren uwd’en-d s ghures, yenna-yas yiwen degsen : "Mayed ides tgid ay aterras ?"

Irura-asen, inna-yasen : "Ur illi ughilif ! Tanemmirt-nnun !"

Nnan-as digh : "Akud nna tellid da, is ur ak-d-yagh yiwen waywal da, ikkad az’ey-a ?"

Inna-yasen uqebbab : "Uhu ! Dghi ayd sellagh i kra n ummer’xwec d’art ixlijen nnagh, maca ayenna yawen-nnigh skareksegh mek iga izem negh awtul."

Ddan inegmaren iberdan-nnsen, ar seksiwen s tseggwin is ur ttafan anaghiz n yizem. Ur t-ufin.

Ayenna aggugen, isrey-as uqebbab imi i weclif. Iffegh-d waywal, inna-yas i wergaz : "Tessned is i-yengha laz’, maca mani g ttafagh kra ttettegh amm keyyin ?"

Inna-yas uqebbab : "Ah a ya wa ! Tettud akw amesku digek gigh ? Ghas dghi ayd k- jjenjemgh. Mer idd i nekkin is-nn-tellid ger ifassen-nnsen !"

Inna-yas yizem : "Walu, nigh-ak, ghas ini ayenna trid, aghz’az’ ad ig ili-nnek."

Inna-yas urgaz : "Waxxa, maca ad ak-cerd’egh !"

Iqbel yizem tikti-nnes, inna-yas : "Mayed ghurek ?"

Inna-yas urgaz : "Ad nsesten krad’ inigan, ayenna s ggran akw ad ittug neg-t."
Ddan g ubrid, afen-nn agmar ar ikessa g yiwet tmerdult, sestenen-t, inna-yasen :

"Ghez’z’-t ay izem, ghez’z’ anekkar’ n umesku’. Mecta ayd as-gigh allig wessiregh, iger-iss-i g umerdul-a."

Zrin agmar, afen aydi igna ddaw yiwet tasaft, sfafan-t-id g tguni-nnes. Nnan-as mayed as-yaghen, inna-yasen : "Unnagh, ghas mek illa mayed as-ttegged ad ur-ti ttiz’iregh, ad ur as-ttwed’d’ar walu. Ay ayd ides munegh s tegmert ! Ay ayd as-ksigh ! Ay ayd as matregh axam.!Ar ttettegh ghas igaluzen. Iddegh i-yannay kkawegh, ur yad da d-isiggir z’ari. Ghez’z’-t ayd igen awal !"

T’faren abrid ar yiwen uferrugh. Immecteg kra inger wafriwen illan ddaw isekwla. Zgan ad z‘ren mayed illan, zzigh hat innsi. Sbedden-t ad t sestenen. Inna-yasen : "Is tessnem aferru n tmukrist-nnun, ur nn-illi ar adghar g temgam tigi tamezwarut. Dinnagh ag ghuri mayed ttinigh. Mek tram a-naghul, hat ayennagh ayd inmen."

Aghulen s ad’ghar g irez’z’a uqebbab iqwba. Ayenna nn-lekmen, inna-yasen yinnsi : "Iwa, dghi, alsat-i-d i mayed tgam seg tizwuri !"

Inna-yas yinnsi i yizem : "Mayed tgid iddegh k-id-herd’en inegmaren ?"

Irura-yas nwis ikcem aclif. Irz’em-as-t uqebbab, iqqen ghifes. Ind’u-d yinnsi, inna-yas i wergaz : "Mas tteqqeld a war ighef ? Mani tacaqurt-nnek ?"

Izuh’-tt-d, yagh-nn ar iss ikkat izem allig-t iga d iberyan. Ayenna ismed, inna-yas i yinnsi :

"Dghi g tefra ta, righ-k d imensi-nu nekkin d warraw-inu !"
Inna-yas yinnsi : " Tzegled g wawal-nnek ! Tettud idd nekkin a k-isxusmen ?"

Zund ur as isella , yasi-t-id ad ur irwel. Inna-yas yinnsi : "Ufla n tawda ! Maca tessned mar ad ur i tegraz’, ghuri icicawen-inu d tewtemt, dduyagh-nn ad ten-inn-nasey i ayt walmessi-nnek is ur ttyawanem !"

Isares-t s akal, ar tteddun. Issawi-t yinnsi ar axbu n tfighra tad’erghalt. Ikcem z’ars, ar as-itteggwer s isennanen-nnes allig tergha, irz’em-as-d, inna-yas i uqebbab : "T’t’ef, han amezwaru yedda-nn !"
Igra-d uqebbab afus tewt-t g ud’ad, immet g ud’ghar.

Yenna-yas yinnsi : "Unna yettettun amesku imki ayd as-igan !" Ismed abrid sghur warraw-nnes.

"Zrigh-tt-enn-g tagat, aghulegh-d g talwit. Ar kwen-kkategh s ighsan, ar i-tekkatem s teglay."

Irura-tt-d gher tirra : DERWIC Âumar’

Igwelmimen, ahad 22/4/1992Amawal n tmacahut

Hred’ : poursuivre
Inegmaren : chasseurs
Anaghiz : trace
Aqebbab : bûcheron
Iqwba : troncs
Yitsen : quelques (masc.)
D’ari : derrière moi
Aclif : gros sac
Aywal : animal, bête
Az’ey-a : ce côté
Aggug : s’éloigner
Srey : dénouer
Amesku : le bien
Sesten : interroger
Agmar : cheval
Tamerdult : terrain, place
Amerdul : (lexla) dehors
Mecta : combien
Sfafa : éveiller
Unnagh : celui-là
Mater : garder
Aferrugh : virage, courbe
Adghar : (amkan) place
Tigi : action
Nd’ew : sauter, intervenir
Iberyan : morceaux
Smed : (kemmel) terminer
Sxusem : sauver
Asey : prendre
Icicawen : petits
Almessi : foyer
Axbu : trou
Tagat : le mal

Articles dans la rubrique :

Tullisin - Asnulfu
09/06/04
0
Talluzit s tenfusit (Tamazight n wedrar n Infusen) AMWAN N UCCENEN Uccen d awessar yisi igeâmez (...)

Lire l'article

17/05/04
0
Mazigha, tin h’emmlegh Wagi d yiwen seg imeddukal-iw i th’uza tedyant unebdu n 1985. Wwint (...)

Lire l'article

15/04/04
0
Aselway n tmurt izerâen adrim kra yekka usegg°as di yal tamnat’ n tmurt ansi yaada, ised’meâ maci (...)

Lire l'article


Rejoignez nous


3 Messages

 • > Tamacahut n Uqebbab 4 mai 2004 13:06, par Oumerghad

  Azul fellak a gma,

  Mer’ gin Imazighen akw amm key neffegh s asidd !
  Tu es vraiment d’une grande utilité à L’amazighité sans lacunes. En homme intelligent , sympa, avec himilité et modestie il travaille sans arrêt et en silence ! De tout coeur : je te souhaite bonne réussite à Âu !

 • > Tamacahut n Uqebbab 16 mai 2004 15:48, par Ukerdis

  Azul ,

  Avec l’arrivée du printemps, les oiseaux migrateurs
  sont tous de retour au Canada. D tallit n Tu&alin n
  Igd’ad’ ! Di tafrara asen tesled’ akw la ccewcciwen
  ne& la cennun.

  Aten yiwen usefru &ef uja&i& aberzegzaw (geai
  bleu). D ufrin deg cbah’a. Ad yilli di lxat’er akw n
  Igd’ad’.

  Ay Aja&i& aberzegzaw
  I serrun di tegnaw
  Neyyr-as acu tetrajud’

  Zgger agumad’i_ugaraw
  A tmurt bbwuzwaw
  Anda yettarew ubellud’

  Ak nazen ay amesfaw
  Zwir si Budwaw
  Lwed’at icebbeh’ jih’bud’

  Inn-asen inig yuzdaw
  Uqle& d agafaw
  Ksi& di lexla am uzid’ud’

  A tmurt ixla usegraw
  Issendayen uraw
  Acu ara d-yekken seg ugmud’

  Zggan deg-m d acraw
  Adabu yejjajaw
  Erran agdud d amejr’ud’

  Nfan wilan d amusnaw
  Ur d-yeqim udelsaw
  Tsaqin s aggug am ubud’

  Ay Aja&i& Aberzegzaw
  Lezzayer tekkaw
  Amdan-is yu&al d amsud’

  L’Hocine UKERDIS
  Montréal 16 mai 04

 • > Tamacahut n Uqebbab 21 mai 2004 21:40, par uâetta
  Tanemmirt a lghaci ghef tmacahut ddegh ilhan d ghef tezlatin nnek ighudan qqaregh ku tikkelt.da ssirimegh tigmi i Tara d Titrit ad ak tent ittêf bab n temzert.
  • > Tamacahut n Uqebbab 23 mai 2004 14:14, par hmmu

   Azul seg da,

   Ula mad ak nnigh, ghas aya mer tesseghzifd imik agatu : Af ak id nenzegh s Zemst.

   Tasili d Gaya
   Rnud-it
   Timès