Accueil > S tmazight > Tamedyazt > 15 Meghres 1962
15 Meghres 1962
sghur Aâmer n Wakli
samedi 31 juillet 2004
par Masin

Deg yiwen wexxam deg Buzerriâa
Yiwet tmet’t’ut la s teqqar i wergaz is :

Ttxilek ur teffegh ur agh-ttadjja
Smed xer’sum assa deg wexxam
Ugadegh ma tefka-k tebburt akinna
Laman wi s-d-icfan segmi t-nghan.

Azniq ighreq dexxan lbar’ud
Wehmegh amek ur tesfuh’ed’ ara
Tsewh’ac tmurt la ttenfufud
Ula d amcic ur illi ber’r’a.

A tteqqimed’ assa ketc d warraw-ik
Ad d-neg seksu a s-nernu ikkil
Ad agh-d-teh’kud’ ghef tezyiwin-ik
Ur teffegh ara a mmis igellil.

Xas akken icab meqqwer d acaraf
Izwi icudad’-is ur as-yugh awal
Izwi-yas afus mi tewwet a t-id-tett’ef
Deg Buzerriâa it’ij d amellal.

Urâad iness’ef wass ighli tinnegnit
Deg xemsa yidsen i ten-ssasemd’en
Ferâun immut ay at ddunit
Ugadegh tatut ghef widak iddren.

Aâmer n wakli,
12 Yunyu 1977.

Extrait de :
"Tafunast igujilen", isefra, GEB, Publication de l’Université Paris VIII, Décembre 1978.

P.-S.

[Taqbaylit]

Articles dans la rubrique :

Tamedyazt
25/11/04
0
I Cek d azengir s tuga d waman D azengir s taqqa d urtiyen. Cek d azengir s ibriden d (...)

Lire l'article

01/08/04
0
Tawurt n ildi Ax imi-w D s-tci i tuccent-ik Ggid’ ay tesled âeggigh G-id’es-ik Awi ildi-w D agli (...)

Lire l'article

29/07/04
0
Lemmer ittughal lxir’ Tili yughal i wezger Di ccetwa ikerrez i usemmid’ Ijebbed itthuddu akal (...)

Lire l'article


Rejoignez nous